สำหรับสมาชิกองค์กร


Clip
บรรยากาศในห้องเรียน
view...
Clip สัมภาษณ์
ลูกค้า Mind Map
และบริหารเสน่ห์
view...
Clip การเรียน
หลักสูตรบริหารเสน่ห์
view...
Clip ผลิตภัณฑ์ ดร.ซุบ
view...


Health & Beauty High Premium
ที่สุดของกระบวนการผลิผิวแรกแย้ม....
นวัตกรรมดีท็อกซ์ผิวสวยด้วย Id-Bhitox
ครั้งแรกของความสด สว่าง กระจ่างใสที่สมบูรณ์แบบ
view...


DIY MIND MAP
พูดและคิดภาษาอังกฤษ
จากจิตใต้สำนึกอย่างอัตโนมัติ
view...
Highlight Products& Services 
Welcome to Triple Nine
Triple Nine Alliance Co., Ltd

Triple Nine Alliance Co., Ltd is firmly committed to offering both knowledge and entertainment and disseminating ‘edutainment’ through various channels for personal, organizational and societal development. We achieve this by selecting appropriate experts who are well established professionals within each field.
With our on-going commitment, we continue to expand the number of our business groups; areas of professional/organizational development, entertainment and image creation in order to act as “growing hub of knowledge for happiness, entertainment and a prosperous future”.
บริษัททริปเปิ้ล ไนน์ อัลไลน์แอนซ์ จำกัด
มุ่งมั่นนำองค์ความรู้มาเผยแพร่ผ่านกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ในหลากหลายรูปแบบเพื่อให้ท่าน องค์กร และสังคม ได้มีโอกาสรับการถ่ายทอดแก่นความรู้จากวิทยากร คณาจารย์จากหลากหลายวงการเฉพาะแขนง ซึ่งพร้อมจะเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้สู่การพัฒนาภูมิปัญญาทั้งสายอาชีพ สายธุรกิจ สายงานบันเทิงและการสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ให้ท่านเกิดความประทับใจสูงสุด ดังปณิธานที่ว่า “เราสร้างศูนย์กลางการเรียนรู้เพื่อความสุขและความบันเทิงสู่สังคม”