สำหรับสมาชิกองค์กร


Clip
บรรยากาศในห้องเรียน
view...
Clip สัมภาษณ์
ลูกค้า Mind Map
และบริหารเสน่ห์
view...
Clip การเรียน
หลักสูตรบริหารเสน่ห์
view...
Clip ผลิตภัณฑ์ ดร.ซุบ
view...


Health & Beauty High Premium
ที่สุดของกระบวนการผลิผิวแรกแย้ม....
นวัตกรรมดีท็อกซ์ผิวสวยด้วย Id-Bhitox
ครั้งแรกของความสด สว่าง กระจ่างใสที่สมบูรณ์แบบ
view...


DIY MIND MAP
พูดและคิดภาษาอังกฤษ
จากจิตใต้สำนึกอย่างอัตโนมัติ
view...
Easy Gold Package

Easy Gold Package (300,000 บาท / ปี) ประกอบด้วย

 • สิทธิที่จะเลือกหลักสูตรสัมมนาอบรมใด ๆ ก็ได้ในหมวดต่าง ๆ ของหลักสูตร Mass Customize สำเร็จรูปจำนวน 4 ครั้ง ต่อปี***
 • สิทธิที่จะส่งผู้เข้าอบรมในแต่ละหลักสูตรได้มากถึง 40 คน***
 • สิทธิที่จะกำหนดวันอบรมล่วงหน้าตามแต่ที่องค์กรท่านสะดวก โดยสามารถกำหนดแผนสัมมนาอบรมและวางแผนกำหนดงบประมาณได้อย่างชัดเจน คุ้มค่า
 • ความมั่นใจที่องค์กรท่านจะได้จากการวางแผนที่แน่นอน รวมถึงประสบการณ์ในการจัดอบรมที่ทำให้ท่านไม่ต้องกังวลในเรื่องการเปลี่ยน หรือไม่มีวิทยากรอบรมที่ชำนาญด้านนั้นอย่างแท้จริง หรือความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดอบรมที่ไม่เป็นมืออาชีพ
 • สิทธิที่จะได้ Master Copy ในการสอนแต่ละหลักสูตรเป็นขององค์กรท่านทันที 1 ชุด ในแต่ละหลักสูตรที่ท่านได้เรียน***
 • สิทธิที่จะได้พบกับวิทยากรที่หลากหลายประสบการณ์ตลอดทั้งปี ซึ่งรับประกันว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางสายงาน และเป็นที่ยอมรับในแวดวงอุตสาหกรรม หรือสาขานั้น ๆ อย่างท่องแท้
 • เต็มอิ่มกับรูปแบบการจัดสัมมนาแนวใหม่ที่กระชับรัดกุมเพียงหลักสูตรละ 1 วันเต็มเวลา เน้นการทำกิจกรรมปฏิบัติ และเป็น Interactive Learning Based สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลการปฏิบัติที่เห็นได้จริง
 • สิทธิประโยชน์พิเศษสำหรับองค์กรที่ต้องการใช้บริการจัดทัวร์ในองค์กรเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป สามารถรับส่วนลดทันทีโดยอ้างอิงหมายเลขสมาชิกเพื่อรับส่วนลด 25 % ทันทีในทุกกรณี***
 • สิทธิประโยชน์พิเศษสำหรับองค์กรที่ต้องการส่งคน สัมมนาอบรมในหลักสูตรการจัดการทั่วไปของ EDC ที่จะมาเรียนที่ศูนย์โดยรับส่วนลด 10 % ทันที เมื่อสมัครเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 5 ท่านขึ้นไป***

หมายเหตุ
 • *** คือ ข้อแตกต่างระหว่างแพกเกจที่ 1 และแพคเกจที่ 2
 • ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ.ที่จ่าย โดยองค์กรที่รับบริการเป็นผู้นำส่งภาษีหัก ณ.ที่จ่ายในอัตรา 3 %
 • แพคเกจสมาชิกดังกล่าวคลอบคลุมสิทธิพิเศษทั้งหมดดังที่กล่าวมาเป็นแบบ In house training โดยองค์กรที่เป็นสมาชิกจะเตรียมสถานที่ และโสตวัสดุ อุปกรณ์การสอนพร้อมให้วิทยากรนำเสนอ
 • ราคานี้ไม่รวมอาหารและเครื่องดื่ม
 • เงื่อนไขการเป็นสมาชิกผูกพันธ์เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่มีการสมัครเป็นสมาชิกและชำระค่าสมาชิกรายปีอย่างสมบูรณ์แล้ว โดยสมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์ตลอดช่วงระยะเวลาดังกล่าว
 • การชำระเงินค่าสมาชิก สามารถทำได้โดย
  1. ชำระเป็นเงินสดโดยตรงที่บริษัททริปเปิ้ล ไนน์ อัลไลน์แอนซ์ จำกัด Office Park กลางกรุง เลขที่ 95/49 ซ.ลาดพร้าว 71 ถนน นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ (ถึงก่อนสำนักงานเขตลาดพร้าว)
  2. ชำระผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี บริษัท ทริปเปิ้ล ไนน์ อัลไลน์แอนซ์ สาขาลาดพร้าว ซอย 111 เลขที่บัญชี 052-4-05441-8 (พร้อม Fax สลิปการโอนมาที่หมายเลข 02-5384122 และเก็บสลิปตัวจริงมาแสดงในวันมาเข้าอบรมด้วย)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายการตลาด บริษัททริปเปิ้ล ไนน์ อัลไลน์แอนซ์ จำกัด
โทร (02) 5393979, (02)5392637-8 ต่อ 107-110 โทรสาร (02) 5384122