สำหรับสมาชิกองค์กร


Clip
บรรยากาศในห้องเรียน
view...
Clip สัมภาษณ์
ลูกค้า Mind Map
และบริหารเสน่ห์
view...
Clip การเรียน
หลักสูตรบริหารเสน่ห์
view...
Clip ผลิตภัณฑ์ ดร.ซุบ
view...


Health & Beauty High Premium
ที่สุดของกระบวนการผลิผิวแรกแย้ม....
นวัตกรรมดีท็อกซ์ผิวสวยด้วย Id-Bhitox
ครั้งแรกของความสด สว่าง กระจ่างใสที่สมบูรณ์แบบ
view...


DIY MIND MAP
พูดและคิดภาษาอังกฤษ
จากจิตใต้สำนึกอย่างอัตโนมัติ
view...
Media Advertising
Package ผู้สนับสนุนประเภท Silver Package (Hot Package) 20,000
รายละเอียด :
- ยิง spot ความยาว 30 วินาที ยิง 2 ครั้ง ต่อ 1 ตอนออกอากาศ รวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง ต่อเดือน มูลค่ารวม 20,000 บาท/เดือน
view...
Package ผู้สนับสนุนประเภท Silver Package (Hot Package) 25,000
รายละเอียด :
- Scoop ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับเนื้อหาของผู้สนับสนุนความยาว 30 วินาที 1 ครั้ง/ 1 ตอนออกอากาศ รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง/เดือน พร้อมทำ Jingle (ถ้าลูกค้ามี) เข้าช่วงรายการที่ลูกค้าสนับสนุน หรือผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดโดยขยายความให้ว่า “สนับสนุนช่วงนี้โดย (ชื่อผู้สนับสนุน) + สโลแกน/ชื่อสินค้า”
รวม 25,000 บาท/เดือน
view...
Package ผู้สนับสนุนประเภท Gold Package (Shock Package)

รายละเอียด :
- สัมภาษณ์ผู้สนับสนุนทั้งช่วง (อาจเป็นช่วง 1 หรือ 2) ความยาวประมาณ 20-25 นาที 1 ครั้งต่อเดือน ความ 15,000/เดือน

- ยิง spot ความยาว 30 วินาที ยิง 2 ครั้ง ต่อ 1 ตอนออกอากาศ รวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง ต่อ เดือนมูลค่ารวม 20,000 บาท/เดือน

- ยิง Scoop ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับเนื้อหาของผู้สนับสนุนความยาว 30 วินาที 1 ครั้ง/ 1 ตอนออกอากาศ รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง/เดือน พร้อมทำ Jingle (ถ้าลูกค้ามี) เข้าช่วงรายการที่ลูกค้าสนับสนุน หรือผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดโดยขยายความให้ว่า “สนับสนุนช่วงนี้โดย (ชื่อผู้สนับสนุน) + สโลแกน/ชื่อสินค้า” รวม 25,000 บาท/เดือน

มูลค่ารวม :

พิเศษ  50,000 บาท ต่อเดือน

view...
Package ผู้สนับสนุนประเภท Silver Package (Hot Package)

รายละเอียด :
- Scoop ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับเนื้อหาของผู้สนับสนุนความยาว 30 วินาที 1 ครั้ง/ 1 ตอนออกอากาศ รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง/เดือน พร้อมทำ Jingle (ถ้าลูกค้ามี) เข้าช่วงรายการที่ลูกค้าสนับสนุน หรือผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดโดยขยายความให้ว่า “สนับสนุนช่วงนี้โดย (ชื่อผู้สนับสนุน) + สโลแกน/ชื่อสินค้า”
รวม 25,000 บาท/เดือน

- ยิง spot ความยาว 30 วินาที ยิง 2 ครั้ง ต่อ 1 ตอนออกอากาศ รวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง ต่อเดือน มูลค่ารวม 20,000 บาท/เดือน

มูลค่ารวม :
พิเศษ  40,000 บาท ต่อเดือน

view...