สำหรับสมาชิกองค์กร


Clip
บรรยากาศในห้องเรียน
view...
Clip สัมภาษณ์
ลูกค้า Mind Map
และบริหารเสน่ห์
view...
Clip การเรียน
หลักสูตรบริหารเสน่ห์
view...
Clip ผลิตภัณฑ์ ดร.ซุบ
view...

  เปลี่ยนบุคลากรให้เป็น BIZ-Service Ambassador
view...
     
  เปิดประตูสู่ฝัน ก้าวสู่การเป็นนักจัดรายการมืออาชีพ
view...
     
  Live Teaching, Interclub และคอร์สเด็ก
view...
     
  หนังสือภาษาอังกฤษจาก
จิตใต้สำนึก และหลักสูตร Inner Gut Feel (การพัฒนาความเป็นอัจฉริยะเพื่อการเอาตัวรอด)
view...
     
  ทัวร์เกาหลี
view...
     
  CD Mind Map
view...
     
"ทริปเปิ้ล ไนน์ ทราเวล" มหัศจรรย์ เที่ยวทุกวัน หรรษา
view...
"ทริปเปิ้ล ไนน์ เทรนนิ่ง" สุดยอดทักษะ และองค์ความรู้
view...
ศูนย์พัฒนาทักษะการคิด และพูดภาษาอังกฤษ จากจิตใต้สำนึก อย่างอัตโนมัติ
view...
"ทริปเปิ้ล ไนน์ มีเดีย"
ครบเครื่องเรื่องสื่อบันเทิง
เชิงบูรณาการ
view...
"ทริปเปิ้ล ไนน์ ออร์การ์ไนซิ่ง & อีเวนท์" รังสรรค์จินตนาการ และแรงบันดาลใจ ไปสู่สากล
view...
"ทริปเปิ้ล ไนน์ พรีเมี่ยม" สารพันงานออกแบบ และผลิตสินค้า
view...
"ทริปเปิ้ล ไนน์ แฟรนไชส์ & ธุรกิจเครือข่ายพันธมิตร" แตกยอดธุรกิจเพื่อสร้างสูตรสำเร็จ ให้ผู้ริเริ่มประกอบการ
view...


Health & Beauty High Premium
ที่สุดของกระบวนการผลิผิวแรกแย้ม....
นวัตกรรมดีท็อกซ์ผิวสวยด้วย Id-Bhitox
ครั้งแรกของความสด สว่าง กระจ่างใสที่สมบูรณ์แบบ
view...


DIY MIND MAP
พูดและคิดภาษาอังกฤษ
จากจิตใต้สำนึกอย่างอัตโนมัติ
view...

Triple nine alliance co.,ltd

Triple Nine Alliance Co., Ltd, is the creator of a knowledge and entertainment hub within Thailand that comprises a variety of business related sectors that include: Triple Nine Travel, Paradise Thailand Tour, Triple Nine Training, the Entrepreneurship Development Centre (EDC), Fast Learning English (FLE)), Triple Nine Media (Paradise Thailand and Think Rich radio programs etc.,) and Triple Nine Organizing and Events.

We have extensive experience in offering the best quality services for knowledge assimilation in every field and are reknown for being a centre of excellence for varied professions around the world. Triple Nine Alliance Group has firmly established a reputation within the most modern fields of knowledge integration leading to the creation of a variety of knowledge distribution channels. These comprise tours, training, media and event organization.

Triple Nine Alliance Co., Ltd is firmly committed to offering both knowledge and entertainment and disseminating ‘edutainment’ through various channels for personal, organizational and societal development. We achieve this by selecting appropriate experts who are well established professionals within each field.

With our on-going commitment, we continue to expand the number of our business groups; areas of professional/organizational development, entertainment and image creation in order to act as “growing hub of knowledge for happiness, entertainment and a prosperous future”.

Triple Nine Travel, “Amazing travel everyday”, and Paradise Thailand Tour, “impressive travelling with different highlights that will bring you looks of joy” open an amazing world offering the best luxury tours. Begin your journey with a new way of life in every tourist hot spot, staying in the best accommodation, consuming delicious food and beverages and participating in enjoyable activities. Choose your own favourite destination for lasting memories with our interesting and entertaining tours. Discover new things and open new worlds with our professional tour leaders who are well known in their own edutainment fields. We offer: historical tours, agricultural tours, adventure tours, Dharma tours and health tours etc.

 • Triple Nine Training, the best place to find experts and instant solutions for both personal and organizational development. More than 100 courses are offered in different fields by both private and state training institutions. Many of these meet professional requirements and international standards. Teaching locations are fully equipped with high technology equipment which is available for use by all trainees. Moreover, courses have been designed in a logical manner to facilitate future problem solving. The best selection of professional mentors and patient guidance reflects our concern for the best possible learning outcome.
   
 • The Entrepreneurship Development Center (EDC) is a leader of knowledge integration in an international forum, where the skills of entrepreneurs, and managers are combined with personal development skills and enhanced in practical ways. These are classified into a variety of courses that include: marketing, tax & accounting, product development, logistics, financial & cost management, law and human resource management, as well as strategic thinking for change. Moreover, there are variety of courses for recreating your lifestyle which can initiate ideas on how to create your own business or how to promote relaxation with your favourite activity. These include activities such as cooking, art & crafts, health & beauty, maternity & child rearing and language courses, as well as personality and psychology training encompassing charm management, dharma courses etc.
   
 • Fast Learning English is the quickest way to learn and study English using the subconscious mind. An original guru teaches an amazing method (involving DIY and Matrix mind-maps) that allows you to draw your own English learning map. The method uses an attractive style of guidance and teaching that will automatically reduce the need to memorize vocabulary and sentences by using the subconscious mind rather than your brain. The trainee will be able to create a pattern of speech without concerning themselves with vocabulary. They will know the way to solve the problem of not being able to find the necessary words in time. Also, this method will establish a method to deliver speech immediately, without the need to prepare a script. How amazing is that? You can speak English immediately without any preparation!!!
   
 • Triple Nine Organizing & Events: Stimulate your imagination and make your dreams come true with a fabulously creative marketing concept that will boost your displays, products and services, as well as your life. The products and services that you want to promote will be easily memorable and recognizable using this valuable approach. We will promote your products and services and implement a PR plan that will organize and differentiate events for your audience.
   
 • Triple Nine Media comprises channels of entertainment ranging from a production service, advertising and airtime purchasing. We provide multi-channels to serve our customers such as radio/television programs which are segmented based on audience lifestyle, for example, the Paradise Thailand radio program, Think Rich radio program and many more. Under the umbrella of Triple Nine Media, we service creatively worked prints and art work designs under Triple Nine Press. Also, there are pocket books, quick knowledge CDs, VCD and DVDs for customers who are eager to learn new things using modern technology.
   
 • Triple Nine Premiums bring you a new experience. The best of health and beauty are our particular talent. We supply the highest premium quality items with an international quality standard which is accepted worldwide.
  Moreover, our fine leather products range from leather bags, belts, shoes, key rings and holder pads. In fact everything made from leather. We provide you with the best distinctive designs using quality leather from top leather designers who have gained worldwide acknowledgement and recognition. The leather designs and materials are unique and include shark skin, string ray, ostrich, turtle and silk leather styles.

 • Triple Nine Franchising & Alliance invites you to begin your own business in a quick and effective manner . Whatever business you dream of owning and building for your future success, Triple Nine Franchising & Alliance offer the best solutions without the need to take unnecessary risks. The option of franchising is internationally embraced by business investors who are looking for a high profit margin. They include:
  - Travelling businesses (Triple Nine Travel and Paradise Tour)
  - Training businesses (Entrepreneurship Development Centre (EDC),
    and Fast Learning English (FLE)
  - Premium product businesses
    (health & beauty or leather premium products)
In addition, you can choose to be an Alliance member by joining with us as part of our arms network for market alliance. These include Triple Nine Premium which produces and distributes top brands of premium quality health & beauty and leather products, or, you may prefer to be a partner of Triple Nine Media which will allow you to “conquer the air” and disseminate information.บริษัท ทริปเปิ้ล ไนน์ อัลไลน์แอนซ์ จำกัด
บริษัท ทริปเปิ้ล ไนน์ อัลไลน์แอนซ์ จำกัด ผู้นำธุรกิจศูนย์กลางการเรียนรู้เพื่อความสุขและความบันเทิง ประกอบด้วย ธุรกิจทริปเปิ้ลไนน์ทราเวล และสวรรค์เมืองไทย ทัวร์, ทริปเปิ้ลไนน์ เทรนนิ่ง (ศูนย์พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ, EDC และ Fast Learning English, FLE), ทริปเปิ้ลไนน์ มีเดีย (รายการวิทยุสวรรค์เมืองไทย พาราไดซ์ไทยแลนด์ รายการ Think Rich คิดรวย ฯ) และ ทริปเปิ้ลไนน์ ออร์กาไนซิ่งแอนด์อีเวนท์
ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน คุณภาพในการให้บริการที่เป็นเยี่ยม และทีมงานระดับมืออาชีพชั้นนำในวงการเฉพาะด้านนั้น ทำให้กลุ่มธุรกิจในเครือบริษัทริปเปิ้ลไนน์ อัลไลน์แอนซ์ก้าวสู่ความเป็นศูนย์รวมการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่ทันสมัยที่สุด จึงก่อเกิดการให้บริการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก บริการด้านจัดสัมมนาอบรม บริการด้านสื่อวิทยุ-สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ และรับจัดงานออร์กาไนซิ่งต่าง ๆ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการให้บริการที่เสริมสร้างการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างครบวงจรในปัจจุบันนี้

บริษัททริปเปิ้ล ไนน์ อัลไลน์แอนซ์ จำกัด มุ่งมั่นนำองค์ความรู้มาเผยแพร่ผ่านกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ในหลากหลายรูปแบบเพื่อให้ท่าน องค์กร และสังคม ได้มีโอกาสรับการถ่ายทอดแก่นความรู้จากวิทยากร คณาจารย์จากหลากหลายวงการเฉพาะแขนง ซึ่งพร้อมจะเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้สู่การพัฒนาภูมิปัญญาทั้งสายอาชีพ สายธุรกิจ สายงานบันเทิงและการสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ให้ท่านเกิดความประทับใจสูงสุด ดังปณิธานที่ว่า “เราสร้างศูนย์กลางการเรียนรู้เพื่อความสุขและความบันเทิงสู่สังคม”

“ทริปเปิ้ล ไนน์ ทราเวล” มหัศจรรย์ เที่ยวทุกวัน หรรษา พาคุณตื่นตากับแพคเกจทัวร์หรู ปูเส้นทางทัศนาเปิดหน้าบันทึกการเดินทางที่เป็นที่สุดทั่วทุกมุมโลก มุมมองความรู้คู่ความบันเทิงที่สมบูรณ์แบบ ใส่ใจทุกรายละเอียด ทั้งอาหารรสเลิศ ห้องพักชั้นเยี่ยม และทีมวิทยากรชั้นนำมืออาชีพที่ร่วมถ่ายทอดรูปแบบการเรียนรู้กับแพคเกจทัวร์คุ้มค่า คุณภาพระดับห้าดาว ที่จะนำท่านเดินทางได้อย่างอุ่นใจ ปลอดภัย และสร้างความเป็นที่สุดของความประทับใจ
        • “สวรรค์เมืองไทย ทัวร์” เที่ยวประทับใจ เที่ยวไทยไปกับมุมมองแปลก ที่แตกต่าง สร้างรสนิยมการเดินทางทุกย่างก้าวเมื่อต้องการเที่ยวเมืองไทยกับแพคเกจทัวร์หลากหลายสไตล์ ทั้งทัวร์ตามรอยประวัติศาสตร์ พลาดไม่ได้กับทัวร์เกษตร เชิงนิเวศน์วิทยา พาท่านไปทัวร์ผจญภัย และไปเที่ยวสบายใจกับทัวร์ธรรมะ ทั้งยังพบปะกับกิจกรรมทัวร์หรรษาที่จะพาท่าน ครอบครัว และองค์กรผ่อนคลายกับบริการแพคเกจทัวร์สบาย ที่เที่ยวได้สนุก ทุกวัย

        • “ทริปเปิ้ล ไนน์ เทรนนิ่ง” สุดยอดทักษะและองค์ความรู้ ก้าวสู่นวตกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัย ด้วยหลักสูตรคุณภาพเชิงกลยุทธระดับสากลกว่า 100 หลักสูตร ครบถ้วนด้วยเอกสารประกอบการสอน อุปกรณ์เทคโนโลยี พร้อมวิทยากร และคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในวงการแขนงต่าง ๆ

        • ศูนย์พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ หรือ EDC (Enterprenueship Development Center) ผู้นำหลักสูตรเสริมสร้างการเรียนรู้สู่สังคม กับหลากหลายหลักสูตรสร้างสุดยอดผู้ประกอบการ และนักบริหารจัดการเฉพาะด้านทั้งสุดยอดนักการตลาด การบัญชี-ภาษี-การเงิน การบริหารงานบุคคล แยบยลด้วยหลักสูตรความรู้คู่กฎหมาย และหลักสูตรการทำการค้ากว้างไกลระหว่างประเทศ

        • ศูนย์ภาษา Fast Learning English กับหลักสูตรพูดภาษาอังกฤษได้เร็วทันใจ พูดได้ไว ใช้ได้จริง ด้วยเทคนิคที่เร่งการเรียนรู้และสื่อสารภาษาอังกฤษได้เร็วสุดยอดจากจิตใต้สำนึก กับเทคนิค Mind Mapping ที่จะฝึกให้ท่านสามารถสนทนาภาษาอังกฤษในสไตล์ที่ไม่ต้องเลียนแบบใคร ทั้งยังจำแนกสำเนียงภาษาอังกฤษของผู้สนทนาชาวต่างชาติได้เข้าใจในทุกสำเนียง

        • “ทริปเปิ้ล ไนน์ ออร์การ์ไนซิ่ง & อีเวนท์” รังสรรจินตนาการและแรงบันดาลใจสู่สากล กับการดลบันดาลฝันของท่านให้เป็นจริง ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบดีสเพลย์ การจัดวางองค์ประกอบเพื่อการโปรโมทสินค้า การจัดวางแผนโฆษณา และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขาย

        • “ทริปเปิ้ล ไนน์ มีเดีย” ครบเครื่องเรื่องสื่อบันเทิงเชิงบูรณาการ พร้อมรังสรรค์งานโปรดักชั่น ประกอบด้วย
ทริปเปิ้ล ไนน์ เรดิโอ อาทิ รายการสวรรค์เมืองไทย พาราไดซ์ ไทยแลนด์ : รายการท่องเที่ยว & ไลฟ์สไตล์, รายการ Think Rich คิดรวย : รายการส่งเสริมผู้ประกอบการและแนะนำความรู้คู่ธุรกิจ ฯ, Triple Nine Press สำหรับงานออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกประเภท และ Triple Nine Production สำหรับงานสื่อวิดิทัศน์ต่าง ๆ

        • “ทริปเปิ้ล ไนน์ พรีเมียม” สารพันงานออกแบบและผลิตสินค้าเครื่องหนังสำเร็จรูป ไม่ว่าจะเป็นการคัดสรรผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสุขภาพ ผิวพรรณ และความงามชั้นเลิศซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากลถึงมาตรฐานและคุณภาพที่รังสรรค์ผลได้อย่างแท้จริง อาทิ พรีเมียมซีรีส์แบรนด์ Eliz Labelle มหัศจรรย์ความงามของหญิงชั้นสูง
รวมถึงการออกแบบและผลิตกระเป๋า รองเท้า แผ่นรองเขียน สมุดโน้ต พวงกุญแจ และการจัดทำสินค้าสินค้าที่มีส่วนประกอบด้วยหนังทุกประเภท สำหรับโอกาสพิเศษแด่ท่าน ครอบครัว องค์กร และลูกค้าที่เป็นคู่ค้า ด้วยคุณภาพงานฝีมือที่ล้ำค่า ไอเดียการออกแบบที่สะดุดตา สมราคาและได้มาตรฐาน

Triple Nine Franchising & Alliance : แตกยอดธุรกิจเพื่อสร้างสูตรสำเร็จให้ผู้ริเริ่มประกอบการ ไม่ว่าจะฝันเป็นเจ้าของในลักษณะแฟรนไชส์ หรือเป็นอัลไลน์แอนซ์ (พันธมิตรเครือข่าย) ธุรกิจแบบง่าย ๆ และไม่เสี่ยงเรื่องลงทุน ครบเครื่องเรื่อง Edutainment ที่รวมแบรนด์ชั้นนำทั้งธุรกิจท่องเที่ยว และสัมมนาอบรม หรือเลือกธุรกิจแฟรนไชส์ แต่ละแบรนด์ตามความชอบ อาทิ ทริปเปิ้ล ไนน์ ทราเวล,สวรรค์เมืองไทยทัวร์, EDC, FLE, ทริปเปิ้ล ไนน์ ออร์กาไนซิ่ง & อีเวนท์, ทริปเปิ้ล ไนน์ มีเดีย และทริปเปิ้ล ไนน์ พรีเมียม (ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง และสินค้าดีไซน์พรีเมี่ยมเครื่องหนัง เปี่ยมด้วยคุณภาพ)